Konak Hastanesi - Gebze | Randevu Sistemi

Bölüm Seçiniz

Doktor Seçiniz

Tarih & Saat Seçiniz

Kişisel Bilgilerinizi Giriniz

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

21 Şubat 2018 16:35

ZEN ODASI İLE DOZ KONTROL ALTINDA

ZEN ODASI İLE DOZ KONTROL ALTINDA

Radyolojik görüntüleme yapan her sağlık kuruluşunun üst seviyede klinik hizmet sunabilmek için verdikleri radyasyon dozunu takip etme ve yönetme sorumluluğu bulunmaktadır. Etkili bir doz yönetimi ise ancak uygun teknoloji ,deneyimli ve bilgili bir ekip,süreç ve uzmanlığın birleşimi ile mümkündür.

Multislice(çok kesitli) BT cihazlarının gelişmesi birçok ileri düzeyde BT tetkiklerinin yapılmasına olanak sağlamıştır. Ancak, yapılan tetkiklerde hastaya verilen radyasyon dozu, tetkik kalitesi ve hasta sağlığı açısından çok önemlidir.

Yukarıda belirttiğimiz uygun teknoloji,deneyimli ve bilgili bir ekip,süreç ve uzmanlık nedir. Bunlara biraz değinmekte yarar var.

Hastanemizde radyoloji kliğinimiz bünyesinde bulunan  GE marka 16 dedektör ACTs çok kesitli bilgisayarlı tomografi cihazımız otomatik doz kontrol sistemine sahip olup vücutta incelenen bölgeye göre radyasyon dozunu ayarlamaktadır. Böylece çekim bölgesine, standart radyasyon dozu vermek yerine daha az radyasyon dozu gerektiren yerlerde daha az radyasyon dozu vererek hastanın alacağı radyasyon dozunu azaltmaktadır.

Hastanemizde bulunan doz takip sistemi DoseWatch teknolojisi, hastaların aldığı radyasyon dozunu en düşük seviyeye düşürmeye yardımcı olmaktadır. Bu teknolojinin amacı radyasyon dozundaki değişkenleri saptayarak Bilgisayarlı tomografi çekim protokollerini standardize ederek protokolleri optimum seviyeye yükseltmektir. Şu anda optimum çekim protokolleri ile çalışan BT cihazımız deneyimli teknik personel ve Uzman doktorumuzun denetiminde başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

Bugün dünyada yaşanılan radyasyon kazalarının dışında Tıbbi tedavi ve görüntülemede yapılan hatalar hastalara yüksek doz verilmesine sebep olmaktadır. Çocukların yetişkin dozu ile çekilmesi, hastaların boy ve kilolarının cihaza girilmemesi ya da yanlış girilmesi gibi yanlış uygulamalar bunlardan bazılarıdır.Bu nedenden dolayı etkin bir doz yönetimi şarttır.Doz yönetiminin amacı hastaların gerekenden fazla radyasyon dozu almasını engellemek ve hastanın zaman içinde çektirmiş olduğu BT çekimlerinden almış olduğu radyasyon dozunu bilmek ve gerekli önlemleri almaktır.Hastanemizde bulunan DoseWatch teknolojisi ile zaman içerisinde hastalarımızın çektirmiş olduğu BT lerden almış oldukları toplam doz bilinmektedir.Bu dozlar aynı zamanda istatiksel olarakta analiz edilebilmektedir.